Joke's 32e verjaardag

Zo, na lang wachten staan de foto's er eindelijk, sorry :-)

Hierbij het beeldmateriaal, voor eeuwig opgenomen in het WereldWijdeWeb. Mocht je een foto graag op hogere resolutie willen bezitten, stort dan 50 euro op mijn bankrekening, of stuur even een mailtje.


Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options